ANALİZ – Türkiye’nin Avrupa yol haritasını yeniden şekillendirilmek

Türkiye’nin iç düzeni ve istikrarına yönelik bu hakiki tehdit karşısında Batı’da görülen destek ve empati eksikliği, Türkiye’nin Batılı ortaklarıyla ilişkilerinde, ciddi olumsuz etkilere yol açabilecek şekilde, karşılıklı güveni aşındırma tehlikesi taşıyor Türkiye için yeni bir Avrupa anlatısı oluşturmaya yönelik çok ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Kökleşmiş durumdaki pek çok iç … +

ANALİZ – Türk-Rus ilişkilerinin düzeltilmesi çabaları ve NATO: İki kanadın hikayesi ve jeopolitik

Türk-Rus ilişkilerindeki düzelme NATO için bir dezavantaj olmadığı gibi, Türkiye’nin muhakkak İttifak’tan uzaklaşacağına da işaret etmemektedir Tersine, NATO ve Rusya arasında, İttifak’ın güney kanadında DAEŞ ve yabancı savaşçılar sorunları ile mücadelede -ki yabancı savaşçılar sorunu Rusya için de ciddi bir tehdittir- daha etkin bir işbirliği geliştirilmesinin zeminini oluşturabilir NATO perspektifinden … +

ANALİZ – Alman ekonomisi büyümede dış ticarete bağımlı

Almanya’nın büyüme dinamiklerinde dış ticaret dengesi başı çekerken, yatırım ise büyümeyi en fazla olumsuz etkileyen faktör oldu Brexit kararının ardından en fazla makine yatırımının etkilenmesi beklenirken, metal ürünleri ve elektronik alanındaki işletmelerin de önemli ölçüde daha az yatırım yapacağı tahmin ediliyor FRANKFURT (AA) – ABDULSELAM DURDAK – Avrupa’nın lokomotif ülkesi … +

ANALİZ – Darbe sürecinde meydanların nabzı

Araştırmacı sosyolog İpek Coşkun, SETA Vakfı uzmanlarının dabe girişimine yönelik toplumsal algının belirlenmesi amacıyla “15 Temmuz Darbe Girişimi Toplumsal Algı Araştırması” başlığı altında Türkiye genelinde gerçekleştirdiği kapsamlı soruşturmayı ve hazırlanan raporu AA’ya değerlendirdi ANKARA (AA) – İPEK COŞKUN – Darbe girişiminin başladığı 15 Temmuz akşamından 10 Ağustos gecesine kadar süren … +

ANALİZ – Fitch’te ibre “yatırım yapılabilir” seviyenin korunması yönünde

Türkiye’nin ekonomik göstergeleri ve piyasaların FETÖ darbe girişimi öncesi seviyelere kısa sürede dönmesi, Fitch’in yarın yapacağı değerlendirmede herhangi bir değişiklik yapmayacağı beklentisini artırıyor Halihazırda “BBB-” kredi notu ile “yatırım yapılabilir” grubunda yer alan ülkeler arasında bulunan Türkiye, kendisinden daha yüksek nota sahip birçok ülkeden makroekonomik göstergeler açısından ayrışıyor Türkiye, alt … +