İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edildi

Ülkede bütün bayraklar yarıya çekilecek ANKARA (AA) – İstanbul, Beşiktaş Vodafone Arena yakınında düzenlenen saldırılar nedeniyle ülkede bir günlük milli yas ilan edildi. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla bakanlıklara iletilmek üzere gönderilen yazıda, terör saldırıları nedeniyle ülkede 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ve bütün bayrakların yarıya çekilmesi talimatı verildi. TC Başbakanlık Koordinasyon … +

Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir? – 7

Anayasa değişiklik teklifinin genel gerekçesinden: “Anayasa değişikliği teklifiyle sunulan model, Türkiye’nin sistem tecrübesi ve dünya hükümet sistemi pratikleri gözetilerek geliştirilmiş rasyonel bir modeldir” “Ülkemizdeki siyasi hayatın istikrara kavuşturulması ve tartışmasız istikrar üreten bir sistemin benimsenmesinin önemi açıktır” “Seçim ve sistem bizatihi istikrar üretmelidir; istikrarı konjonktürün dalgalanmalarına bırakmak doğru değildir” TBMM … +

Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir? – 6

MGK’da Jandarma Genel Komutanı yer almayacak   Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17’den 15’e indiriliyor Geri gönderilen kanun, Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul edilirse, Cumhurbaşkanınca yayımlanacak TBMM (AA) – Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) yapısında değişikliğe gidiliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan anayasa değişikliği teklifi, önemli düzenlemeler … +

Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir? – 5

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 Kasım 2019’da yapılacak HSYK üyeleri, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra en geç 30 gün içinde seçilecekler TBMM (AA) – Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, TBMM’nin bir sonraki seçimi … +

Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir? – 4

Anayasa değişiklik teklifiyle, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak HSYK’nın yapısında değişiklik yapılıyor; Hakimler ve Savcılar Kurulu 12 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak Kurulun üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı, yarısını ise Meclis seçecek Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konulacak … +